Naše služby

Abychom Vám usnadnili orientaci v nabídce našich služeb a pomohli vybrat si vhodný způsob rozloučení s blízkou osobou, předkládáme Vám tuto nabídku různých forem smutečního rozloučení v naší obřadní části:

Všechny uvedené formy rozloučení je zapotřebí objednávat prostřednictvím Vámi zvolené pohřební služby.

Smuteční obřad:

Obřady zajišťujeme denně v rozmezí od 8,00 hod. do 17,00 hod. podle termínů, které si jednotlivé pohřební služby objednají na dispečinku krematoria. Začátek každého obřadu je stanoven na celou hodinu, doba trvání je limitována 30 minutami včetně hudební produkce. Na přání objednavatele lze sjednat i smuteční obřad delší. Smuteční obřad probíhá ve velké klimatizované obřadní síni, v níž je k dispozici 70 míst k sezení a další místa k stání. U katafalku je rozmístěna stálá květinová výzdoba. Není tedy zapotřebí pořizovat další věnce a kytice. Pokud Vám však naše květinová výzdoba nevyhovuje, lze ji snadno z obřadní síně odstranit a nahradit Vámi dodanými květinovými dary. Při přípravě průběhu obřadu vycházíme z požadavků pozůstalých. Objednavatel má právo zvolit a vybrat si takovou variantu, která umožní splnit přání zesnulého a dodržet rodinné tradice.

Standardní občanský smuteční obřad probíhá následovně:

  • uvedení pozůstalých a dalších smutečních hostů k obřadu je podbarveno hudbou
  • následují další hudební skladby dle výběru objednavatele
  • vystoupení řečnice - Vámi vybraná báseň podbarvená hudbou, po ní následuje projev připravený dle Vašich dispozic
  • další hudební skladby dle výběru, poděkování, závěrečná skladba, spuštění rakve, ukončení obřadu.

Kromě tohoto typu obřadu se můžete rozhodnout i pro další možné varianty obřadu:

  • vystoupí ještě další řečník (např. z rodiny, ze zaměstnání)
  • hudba pouze s recitací bez projevu
  • pouze hudba
  • rozloučení s urnou
  • církevní smuteční obřad (nejedná se o mši)

Obřadní síň našeho krematoria slouží i jako místo pro pietní rozloučení se zesnulým, který bude následně pochován do hrobu či hrobky. Po ukončení obřadu převeze příslušná pohřební služba rakev včetně květinových darů ke hrobu na příslušném hřbitově.

Několik doporučení pozůstalým, kteří zvolili smuteční obřad v naší obřadní síni:

1) Projednání průběhu obřadu - je zapotřebí dostavit se alespoň půl hodiny před zahájením vlastního obřadu do čekárny pro nejbližší rodinu k projednání průběhu obřadu. Pokud výše uvedený způsob nevyhovuje a chcete dojednat průběh obřadu předem, lze domluvit telefonicky schůzku. Budete tak mít dostatek času vybrat si z naší nabídky hudby, básní, domluvit obsah projevu, V případě obsáhlejšího projevu doporučujeme přinést s sebou alespoň základní životopisné údaje o zesnulém (jména rodičů, sourozenců, manžela či manželky, dětí, vnoučat, zaměstnání, povahové rysy atd.). Na přání objednavatele lze před obřadem umístit před katafalk fotografii zesnulého. Pokud výše uvedené možnosti nevyužijete, je zapotřebí dostavit se alespoň půl hodiny před zahájením vlastního obřadu do čekárny pro nejbližší rodinu k projednání průběhu obřadu.

2) Hudba - tvoří nedílnou součást obřadu. Obřadní síň je kvalitně ozvučena. Náš repertoár uspokojí i náročného posluchače, ať již v oblasti hudby světské nebo duchovní. Pokud si přesto z naší nabídky nevyberete, jsme připraveni přehrát z Vámi donesených originálních CD požadované skladby.

3)Identifikace zesnulého - před zahájením obřadu lze ověřit totožnost zesnulého. V tomto případě je rakev se zesnulým umístěna za skleněnou stěnou. K identifikaci je přizván pouze objednavatel obřadu, příp. jím určený rodinný příslušník. Je-li však rakev již z nemocnice označena „Zákaz otevření“, nelze provést ani identifikaci.

4)Vystavení zesnulého – umožní účastníkům smutečního obřadu poslední vizuální rozloučení se zesnulým. Pro vystavení zesnulého slouží k tomu určená místnost se skleněnou stěnou, za níž je rakev se zesnulým umístěna. V této souvislosti upozorňujeme pozůstalé na jednu podstatnou změnu. Od 1. ledna 2002 je v platnosti zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, který umožňuje provést toto vystavení pouze do 1 týdne od data úmrtí (viz zákon č. 256/2001 Sb., § 4 odst. 1 písm. c). V případě, že od úmrtí uplynula doba delší než 1 týden, povoluje zákon pouze provedení identifikace zesnulého, vystavení není možné.

5)Květiny, příp. další osobní věci, vkládá do rakve pouze obřadník. Věnce a kytice, které přinesou smuteční hosté k obřadu, si mohou pozůstalí po ukončení obřadu odnést. Výjimku tvoří pouze květiny určené do rakve. Pokud této možnosti nevyužijí, budou květiny po ukončení obřadu znehodnoceny.

6)Pozůstalí si mohou sjednat i prezentaci fotografií zesnulého. Je nutné předem informovat řečnici krematoria o využití této služby. Snímky je možné dodat v těchto variantách: USB flash disk, poslat emailem nebo osobně doručit do krematoria.

Nahoru

Rozloučení v úzkém rodinném kruhu :

Tento způsob smutečního rozloučení zajišťujeme denně v rozmezí od 8,00 hod. do 17,00 hod. podle termínů, které si jednotlivé pohřební služby objednají na dispečinku krematoria. Na rozdíl od smutečního obřadu lze sjednat zahájení tohoto rozloučení libovolně. Délka trvání je 20 minut. Probíhá v klimatizovaném salonku v krematoriu, který má kapacitu 7 míst k sezení a nejvýše 5 míst ke stání. Větší počet smutečních hostů nedoporučujeme vzhledem k prostorovým možnostem. Při tomto rozloučení není přítomna řečnice a není možno vybírat hudební skladby. Rakev se zesnulým je vystavena za skleněnou stěnou k poslednímu rozloučení. Pozůstalí mají možnost zvolit si, zda budou se zesnulým až do poslední chvíle a budou sledovat zavezení rakve do kremační pece, či nikoliv. V případě, že této možnosti nevyužijí, před zavezení rakve do pece se žaluzie uzavřou a tím rozloučení končí.

Několik doporučení pozůstalým, kteří zvolili rozloučení v úzkém rodinném kruhu:

1) Identifikace zesnulého - před zahájením rozloučení lze ověřit totožnost zesnulého. V tomto případě je rakev se zesnulým umístěna za skleněnou stěnou. K identifikaci je přizván pouze objednavatel rozloučení, příp. jím určený rodinný příslušník. Je-li však rakev již z nemocnice označena „Zákaz otevření“, nelze provést ani identifikaci.

2) Květiny, příp. další osobní věci, vkládá do rakve pouze obřadník. Pro tento druh rozloučení nejsou vhodné věnce. Doporučujeme menší květinové vazby. Květinové dary, které přinesou smuteční hosté k rozloučení, si mohou pozůstalí po jeho ukončení odnést. Výjimku tvoří pouze květiny určené do rakve. Pokud této možnosti nevyužijí, budou květiny po ukončení rozloučení znehodnoceny.Privátní rozloučení:

Tento druh rozloučení Vám umožní rozloučit se se zesnulou osobou způsobem, který pokládáte za důstojný, a v místě, které považujete za nejvýhodnější. Jedná se o rozloučení bez účasti pozůstalých v krematoriu. V den, který si vyberete a ve Vámi zvolenou dobu se pozůstalí sejdou např. v rodinném kruhu na dohodnutém místě. Rozloučení proběhne formou vzpomínky na zesnulou osobu. My Vám garantujeme, že zpopelnění zesnulého bude zahájeno na minutu přesně v kteroukoliv denní či noční dobu.

 

Vystavení bez obřadu:

Tato varianta nabízí pouze možnost vizuálního rozloučení se zesnulým v délce 20 minut. Probíhá bez přítomnosti řečnice a bez hudby. Pro vystavení zesnulého slouží k tomu určená místnost se skleněnou stěnou, za níž je rakev se zesnulým umístěna. Počet smutečních hostů v rozmezí 10 až 20.. V této souvislosti upozorňujeme pozůstalé na jednu podstatnou změnu. Od 1. 1. 2002 je v platnosti zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, který umožňuje provést toto vystavení pouze do 1 týdne od data úmrtí (viz zákon č. 256/2001 Sb., § 4 odst. 1 písm. c). V případě, že od úmrtí uplynula doba delší než 1 týden, povoluje zákon pouze provedení identifikace zesnulého. Vystavit lze pak pouze uzavřenou rakev.

 

Nahoru

 

^