Historie krematoria v Ostravě

První úvahy o vybudování krematoria v Ostravě se objevily již v roce 1902. V té době byla městským zastupitelstvem schválena petice obsahující výzvu k povolení fakultativního pohřbívání žehem. Byla adresována jak zemské vládě, tak i rakouskému parlamentu. Nedočkala se však kladné odezvy. Podobné pokusy se opakovaly i v dalších letech, bohužel se stejným výsledkem.

Teprve vznik Československé republiky přinesl změny. Přijetím zákona č. 180/1919 Sb. ze dne 1. 4. 1919 bylo zlegalizováno zpopelňování zesnulých. Provozovat začala postupně krematoria v Liberci, Praze, Pardubicích, Mostě a Nymburce.

V Ostravě se o krematoriu začalo znovu jednat v roce 1919. Výsledkem bylo v roce 1922 schválení projektu, který vypracovali arch. Vlastislav Hofman a Ing. František Mencl. V červenci 1923 byl položen základní kámen krematoria. Stavba poměrně rychle postupovala a tak mohlo být dne 1. 2. 1925 krematorium slavnostně otevřeno jako první krematorium na Moravě a šesté v Československé republice. Bylo umístěno na starém městském hřbitově a tvořilo přirozenou dominantu celého hřbitovního areálu. V letech 1931 až 1932 bylo doplněno o kolumbárium a po prvních deseti letech provozu byla přistavěna druhá kremační pec. V roce 1958 byla provedena patrně nejvýznamnější stavební úprava spočívající v převedení dosavadního provozu pecí z vytápění koksem na plynové. Koncem 50. let padlo rozhodnutí starý městský hřbitov u třídy 28. října zrušit a na jeho místě vybudovat sad Kl. Gottwalda. Tím byl zpečetěn i osud krematoria. Staré krematorium, které bylo unikátní kubistickou stavbou, bylo v roce 1979 zbořeno. Dnes je v této lokalitě sad Dr. Milady Horákové.

Nové krematorium se začalo stavět na jednom z nejvyšších bodů ústředního hřbitova na Slezské Ostravě v roce 1961. Opět, jako její moravskoostravská předchůdkyně, i tato stavba tvoří dominantu širokého okolí. Stavební práce se díky různým potížím, mj. i značnému poddolování v této oblasti, protáhly až do roku 1969. Oficiální otevření proběhlo až v listopadu 1970. V dalších letech byly prováděny změny týkající se především provozní části. Za zmínku stojí výměna pecí za výkonnější typ. Jedinou viditelnou změnou objektu krematoria bylo v roce 1980 ukončení dostavby čekárny pro smuteční hosty. Pravděpodobně nejvýznamnější úpravy byly provedeny v roce 1993. Byly instalovány a zprovozněny nové kremační pece řízené špičkovou počítačovou technikou. Jedná se o nejmodernější technologické zařízení v tomto oboru. Tato ekologicky čistá technologie neumožňuje zásah člověka do procesu zpopelňování a garantuje stoprocentní identitu popela zesnulého.

 

^